Kusama
subscan
Nominator #GU77syTfPXdzKCuqASura9ZKgxmD2rEDhj89c9TGL6vc9Qw